Kontakt

Producent:

PRZETWÓRSTWO RUNA LEŚNEGO I WARZYW 

P.P.H ADAMPOL

ul. Duboisa 16

17-200 Hajnówka

tel./fax +48 85 679 66 55

grzyby.adampol@gmail.com